Examenvragen Taxi 1

 
 
   
1) Wat is het doel van de groene kaart?
a) dat het voertuig verzekerd is
b) hierop kun je bij een aanrijding de verkeerssituatie aangeven
c) dit is het bewijs dat de taxameter gekeurd is
 
   
2) Welke gegevens moet een taxichauffeur op zijn rittenstaat invullen?
a) naam en adres taxibedrijf, kenteken van de taxi, kilometerstand per dienst
b) eigen naam, datum en tijd van aankomst en vertrek, nummer chauffeurspas
c) rij- en rusttijden, plaats van vertrek en aankomst per rit, nummer paspoort
   
3) Bij contractvervoer:
a) moet de passagier een voorschot betalen
b) geldt altijd het tarief per afgelegde kilometer
c) mag de passagier op rekening betalen
 
   
4) Welke documenten moeten bij een aanvraag voor een chauffeurspas aanwezig zijn?
a) verklaring omtrent het gedrag, vergunning taxivervoer
b) kopie rijbewijs B, dienstrooster
c) verklaring omtrent het gedrag, kopie rijbewijs B
 
   
5) Wie keurt de taximeter?
a) RDW
b) NMI
c) CBR
   
6) In welke regelgeving is de aansprakelijkheid geregeld van de taxipassagier?
a) algemene voorwaarden voor taxivervoer
b) wet personenvervoer
c) arbeidstijdenbesluit
 
7) Hoeveel keer per week mag een chauffeur 10 uur rijden?
a) 1x
b) 2x
c) 3x
   
8) Wat is het doel van de werkmap?
a) urenverantwoording voor de loonverwerking
b) registratie- en controlemiddel van gereden kilometers
c) registratie- en controlemiddel van de rij- en rusttijden
 
   
9) Bij welke van deze borden kun je tegenliggers verwachten ?
a) het linkerbord
b) het rechterbord
c) geen van beide borden
 
 
10) Wat doe je met je werkmap als je 2 weken op vakantie gaat ?
a) inleveren bij je werkgever
b) zelf houden en niets invullen
c) zelf houden en alle dagen invullen
   
11) Als tijdens een rit voor 1500 euro schade ontstaat aan de bagage, voor hoeveel is het bedrijf dan aansprakelijk ?
a) 0 euro
b) 1000 euro
c) 1500 euro
 
   
12) Op een werkdag heb je van 00.00 uur tot 11.00 uur gerust. Hoeveel mag je op die dag nog werken?
a) 9 uur
b) 10 uur
c) 12 uur
 
   
13) Op hoeveel meter afstand moet de tariefkaart leesbaar zijn?
a) 1 meter
b) 3 meter
c) 5 meter
 
   
14) Binnen hoeveel weken kan een klant een klacht indienen?
a) 4 weken
b) 6 weken
c) 8 weken
   
15) Welke bagage mag je weigeren?
a) bagage die meer dan 25 kilo weegt
b) slecht hanteerbare bagage
c) ontplofbare stoffen
 
   
16) Wie geeft de taxivergunningbewijzen af?
a) RDW
b) Provinciale Staten
c) KIWA
 
   
17) Wat moet een chauffeur bij aanvang van zijn dienst op de rittenstaat invullen?
a) eindkilometerstand, geboortedatum
b) beginkilometerstand, adres onderneming
c) beginkilometerstand, nummer chauffeurpas
   
18) Het maximale instaptarief is?
a) 1,95 euro
b) 2,30 euro
c) 2,66 euro
 
   
19) Wat is de maximale geldigheid van een APK-keuringsbewijs?
a) 1 jaar
b) 13 maanden
c) 14 maanden
 
   
20) De schaalverdeling van een kaart is 1:250.000. Hoeveel is 10 centimeter?
a) 2,5 km
b) 25 km
c) 250 km
 
   
21) Een passagier stapt uit en vloekt tegen u ?
a) dit is verbale agressie
b) dit is non-verbale agressie
c) dit is fysieke agressie
   
22) U gebruikt medicijnen. Op de verpakking zit een rode sticker. Wat betekent dit?
a) dat u niet mag autorijden
b) kijk uit met alcohol
c) u kunt beter niet gaan rijden
 
   
23) Wat is de maximale snelheid op een autoweg?
a) 80 km/uur
b) 100 km/uur
c) 120 km/uur
 
   
24) Om een passagier te laten uitstappen gaat u met uw taxi op een fietsstrook met onderbroken streep staan. Mag dat?
a) ja
b) nee
c) ja, als u het overige verkeer niet hindert.
 
   
25) Als u bij een ongeval betrokken bent, wat is dan de volgorde van handelen?
a) verlenen van eerste hulp bij ongevallen; markering van de plaats ongeval; 112 bellen; attenderen van het verkeer; de eigen veiligheid en die van de passagier zeker stellen.
b) 112 bellen; verlenen van eerste hulp; markering van de plaats ongeval; attenderen van het verkeer; de eigen veiligheid en die van de passagier zeker stellen
c) de eigen veiligheid en die van de passagier zeker stellen; markering van de plaats ongeval; 112 bellen; noodzakelijke maatregelen treffen
 
   
26) Hoeveel passagiers mag u maximaal vervoeren met een B-rijbewijs?
a) 8
b) 10
c) 12
 
   
27) Mag u op een invalidenparkeerplaats een klant laten uitstappen?
a) ja, alleen als de klant invalide is
b) ja
c) nee
 
   
28) Wat is de maximale rijtijd per twee weken?
a) 56 uur
b) 90 uur
c) 112 uur
 
   
29) In welke provincie ligt Vlissingen
a) Zuid Holland
b) Noord Brabant
c) Zeeland
 
   
30) Waar kunt u de uitleg van de tekens van een landkaart vinden?
a) In het register
b) in de index
c) op de legenda